Ekspertutvalg om psykisk helsevern

ingvild-kjerkol-kai-oivind-brenden-og-espen-gade-rolland

Kai Øivind Brenden (t.v.), Ingvild Kjerkol og Espen Gade Rolland. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

Han var til stede da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok rapporten fra ekspertutvalget.

Savner konkrete tiltak

Brenden skulle ønske utvalget var mer konkret i sine anbefalinger til Kjerkol.

– Det sykepleiefaglige får for liten plass. Noe som er merkelig, da sykepleiere er den profesjonen det er flest av innen psykisk helsehjelp. Utvalget er heller ikke tydelige nok på hvem som skal gjøre hva fremover. Eksempelvis er de ikke konkret på rolleavklaringer for spesialister og generalister, ei heller kompetansebehov. Der hadde vi håpet at ekspertene hadde tydeligere og mer konkrete tiltak.

Kai Øivind Brenden intervjues på P4
Media var interessert i hva Norsk Sykepleierforbund mente om ekspertutvalgets rapport. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

Styrke psykisk helsetjenester i kommunene

Espen Gade Rolland, leder av NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus, har vært med i utvalget. Han forteller at utvalget anbefaler en tydeliggjøring og styrking av psykisk helsetjenester i kommunene.

– Kanskje den viktigste anbefalingen er at pasienter i langt mindre grad skal oppleve å bli «avvist» per papir på henvisning, og at dette arbeidet skal baseres mer på samtaler med pasient og pårørende.

Han mener dette vil styrke både hvordan personer opplever å bli møtt når de søker hjelp, og at behandlingen vil bli bedre tilpasset den enkelte.

Høsten 2022 ble det satt ett ekspertutvalg av regjeringen for å utvikle og bedre tjenestetilbudet innen psykisk helsevern. Målet er å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

Les rapporten på nettsiden til Regjeringen

ingvild-kjerkol-og-benedicte-thorsen-dahl
Divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl (t.v.), har ledet ekspertutvalget. Her ved overlevering av rapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF.