Medlemsvekst i NSF

Ny lederduo

Daniel Tørresvoll Stabu og Kristoffer Andreas Haugen er leder og nestleder i studentstyret i Norsk Sykepleierforbund.

Kampanjen gjennomføres som et samarbeid mellom de ansatte på studentkontoret, SMA-enheten i hovedkontoret og fylkeskontorene. Verveteamet har besøkt alle landets sykepleierutdanninger, og responsen fra studenten er som vanlig svært positiv. Nesten alle vi møter melder seg inn, og stadig flere har også gjort det før de får besøk. 

Verveteamet NSF Student
Dette er teamet som har jobbet med verving i 2023.

9 av 10 sykepleierstudenter

Foreløpige analyser tilsier at NSF fortsetter å være det absolutte førstevalg for sykepleierstudentene, og det ligger an til at vi fortsetter å bli valget for 9 av 10 sykepleierstudenter. Få fagforeninger kan glede seg over å få tusenvis av nye medlemmer på knappe to uker hver høst. 

Selv om det ser ut som antallet sykepleierstudenter i år kan bli noe lavere enn tidligere år, er andelen som melder seg inn i NSF, den samme som før. 

Ser verdien av medlemskap

NSF har det desidert beste medlemstilbudet til sykepleierstudenter, men det faktum at vi praktisk talt ikke har frafall av medlemmer i denne gruppen, tyder på at studentene også ser verdien av å være medlem i den eneste profesjonsorganisasjonen for sykepleiere i Norge. Verveteamet vårt bidrar sterkt til at NSFs udiskutable plass som sykepleiernes førstevalg fortsetter.

Nyttige veier videre