Etikk

Rådet for Sykepleieetikk er et uavhengig organ i Norsk Sykepleierforbund, som alle kan kontakte. Har du spørsmål eller saker som bør diskuteres? Kontakt oss gjerne.

Rådet for Sykepleieetikk

 • sykepleieetikk@sykepleierforbundet.no    

  Leder: Mildrid H. Søndbø, tlf.: 977 23 012
  Seniorrådgiver: Helene Aksøy, tlf.: 947 88 033

  Sosiale medier: Facebook

  • Fremme etisk standard i sykepleiepraksis- og utdanning.
  • Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet.
  • Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF.
  • Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF.
  • Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet.
  • Påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter.

  Rådet ønsker å være en adresse for sykepleiere, sykepleiestudenter og andre om etiske spørsmål knyttet til sykepleie, og delta aktivt i den offentlige debatt om pleie og omsorgstjenestens vilkår og utfordringer. Dette foregår gjennom grundig saksbehandling og veiledning av etiske dilemma, debattinnlegg i media, utvalg og råd, samt undervisning på seminarer og konferanser.

  Rådet velger også på eget initiativ å ta opp saker av etisk karakter. Rådet ønsker å styrke helsetjenestens verdibevissthet generelt, og videreutvikle bruken av yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Rådet fungerer som intern høringsinstans i NSF i spørsmål av etisk karakter.

  Rådet har i gjennomsnitt 10 møter i året samt en aktiv funksjon for rådsmedlemmene mellom møtene, basert på Rådets virksomhetsplan. Samspill med NSFs politiske ledelse, hovedtillitsvalgte og faggruppeledere er viktig.

 • Rådets medlemmer

  Leder: Mildrid H. Søndbø 

  Seniorrådgiver: Helene Aksøy

  Medlemmer:      
  Berit Støre Brinchmann
  Håkon Johansen
  Terje Årsvoll Olsen
  Berit Liland
  Kurt Johan Lyngved
  May-Lis Nerhus Bakken
  Lise Gram Dokka
  Elin Sagbakken

Yrkesetiske retningslinjer

De yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere ble revidert og godkjent av NSFs forbundsstyre den 31. mai 2023.

Yrkesetiske dilemmaer

Vi har samlet noen vanlige dilemmaer sykepleiere og helsepersonell kan møte på jobb. Her finner du også yrkesetiske retningslinjer og informasjon om hva etikk er.

Refleksjonsmodell

Hvordan går du fram for å belyse et etisk problem slik at du enklere kan ta et valg? NSF bruker en femtrinns-modell som vil hjelpe deg. Denne kan gjerne også brukes når flere sammen drøfter et etisk problem, for eksempel en gruppe kollegaer.

Podcast om sykepleieetikk

Sykepleieprat er en podcast om etikk, laget av Rådet for sykepleieetikk. Vi tar opp viktige og vanskelige temaer. Du finner podcasten der du pleier å høre på podcast, eller ved å følge lenken. 

Nyttige veier videre