Astrid Grydeland Ersvik tildelt æresmedlemskap i LaH

Astrid og Ann Karin

Æresmedlem Astrid Grydeland Ersvik og leder av LaH Ann Karin Swang

- Astrid er en fremragende helsesykepleier som har vist en utrettelig dedikasjon til barn og unge gjennom hele sin karriere, sa leder av LaH Ann Karin Swang under overrekkelsen på årets kongressmiddag.

Tilfeldigheter skapte engasjement for helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Astrids reise som helsesykepleier begynte i vakre Namsos, hvor hun opprinnelig drømte om å bli arkitekt. Men livet tok en annen retning, og hun fant sin vei til sykepleierutdanningen, som den eneste aktuelle utdanningen i hjembyen. Etter å ha fullført sykepleierutdanningen, flyttet hun til Kristiansund som nyutdannet sykepleier og småbarnsmor, da mannen fikk jobb der. Det var her hennes engasjement for helsestasjon- og skolehelsetjenesten begynte.

Astrid var ikke tilfreds med måten de ble møtt på helsestasjonen, og hun ringte og klaget på situasjonen. Overraskende nok, ble hun tilbudt en jobb der, og dermed startet hennes karriere som helsesykepleier. Som ukependler fullførte hun helsesøsterutdanningen i Trondheim i årene 1987-1988.

Lederverv i LaH

I løpet av sin lange karriere har Astrid arbeidet som helsesøster, og hun har alltid hatt et sterkt engasjement for tilgjengelige helsesykepleiere i skole og på helsestasjon for ungdom. I 2005 ble hun valgt til leder for Landsgruppen av Helsesykepleiere, et verv hun holdt i hele 9 år, noe som gjør henne til den lengstsittende lederen i LaHs historie.

Astrid har ofret utallige timer av sitt liv til sitt engasjement for helsestasjonstjenestene i Norge, og har vært banebrytende på flere områder. Hun klarte å omgjøre ledervervet i LaH til en fulltidsjobb i 2008, og dette la grunnlaget for at faggruppa ble en tydelig samfunnsaktør for gode helsetjenester til barn, unge og foreldre.

Hun har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av strategier for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, revidert forskrift og nye retningslinjer for tjenesten. Med hennes imponerende kommunikasjonsevner har hun åpnet dører til politikere i alle partier, utnyttet mediene for å fremme saken, og vist seg som en naturlig autoritet og en troverdig leder.

Samlende seniorrådgiver

I dag er Astrid en seniorrådgiver i Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund, hvor hun har vært siden 2014. Hun har spilt en sentral rolle innen folkehelse, og hennes innsats har vært avgjørende for å samle innspill fra ulike faggrupper i NSF og levere solide faglige forankrede høringer. Dette har ført til at NSF har utviklet viktig fagpolitikk innen folkehelse og barn/unge og familieperspektiver. Hun har bistått flere faggrupper med kompetansebeskrivelser av eget fag.

- Astrid er en meget kunnskapsrik helsesykepleier! Med sin inngående kompetanse innen bl.a. folkehelse og kvinne-barn helse utgjør hun en ekspertise for norske sykepleiere og dermed norsk samfunnsliv. Hennes faglige argumenter har solid fotfeste gjennom mange års erfaring innen yrket. Hun er et forbilde for oss alle, mener Bente Lüdermann, fagsjef i Fag- og helsepolitisk avdeling.

Sist, men ikke minst, hennes dedikerte arbeid for et Nasjonalt kompetansemiljø har vært uunnværlig for helsesykepleiere i Norge. Hun har vært drivkraften bak flere initiativ som har synliggjort og styrket yrket, og helsetjenestene som tilbys barn og unge.

Velfortjent æresmedlemskap

Æresmedlemskapet Astrid har mottatt er en velfortjent anerkjennelse av hennes utrolige innsats og hennes uuttømmelige engasjement for barn, unge og folkehelse. Hennes kunnskap og dedikasjon har gjort henne til en inspirasjon for oss alle.

Astrid er uten tvil et forbilde for oss alle, og hennes æresmedlemskap er en hyllest til hennes bidrag til helsevesenet i Norge.

Astrid Grydeland Ersvik
Æresmedlem Astrid Grydeland Ersvik under utdeling av æresmedlemskap i LaH