Smittevern

NSFs faggruppe for smittevern - logo
 • Kontakt

 • Kalender

 • Faggruppestyre og -møter

  • Avatar

   Urszula Agnieszka Jadczak

   Leder i styret

  • Avatar

   Anita Brekken

   Nestleder

  • Avatar

   Anita Brekken

   Faggrupperepresentant

  • Arnold Måsøval-Jensen

   Arnold Erling Måsøval-Jensen

   Faggrupperepresentant

  • Avatar

   Gro Bøhler

   Faggrupperepresentant

  • Avatar

   Isabel Maria Moreira Pereira Alvis Dinis

   Faggrupperepresentant

  • Avatar

   Susann Helen Tarberg Muri

   Faggrupperepresentant

  • Avatar

   Urszula Agnieszka Jadczak

   Faggrupperepresentant

  • Avatar

   Gro Bøhler

   Medlem

  • Avatar

   Isabel Maria Moreira Pereira Alvis Dinis

   1. Varamedlem

  • Arnold Måsøval-Jensen

   Arnold Erling Måsøval-Jensen

   Kasserer

  • Avatar

   Susann Helen Tarberg Muri

   Sekretær

Nyheter