«Du er for mørkhudet til å jobbe her»

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Rune Larsen.

Vi var mange som ble sjokkert av saken der kjendisen Atle Antonsen kaller poet og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali «for mørkhudet til å være her» på baren Bar Boca. En hyggelig venninnekveld ble med et ødelagt av en full, hvit, middelaldrende komiker som høyt og tydelig kom med ufine og rasistiske tilrop til den unge bodøjenta.

Debatten i ettertid gir oss en anledning til å vurdere holdninger og fordommer. Vi har alle fordommer. Utfordringen er å bli bevisst hvilke fordommer vi har, og være åpen for endring der det er nødvendig.

Sykepleiere utsettes for rasisme

Rasisme finnes på norske arbeidsplasser. Hele en av fem med minoritetsbakgrunn har opplevd diskriminering, trakassering eller rasisme på arbeidsplassen. Det er ikke bedre i helsetjenesten enn i arbeidslivet ellers.

Hver fjerde sykepleier forteller at de har opplevd at kollegaer utsettes for diskriminerende eller hatefulle ytringer, ifølge en undersøkelse Sykepleien gjorde i 2020. I mer enn 60 prosent av tilfellene antas sykepleierens hudfarge å være grunnen til ytringen.

Jeg lurer på om disse sykepleierne som bevitnet dette, grep inn i situasjonen. Det sier ikke undersøkelsen noen om, men jeg håper det. I våre yrkesetiske retningslinjer står det at sykepleieren viser respekt for sine kollegaer og er til støtte i vanskelige situasjoner. Sykepleieren motarbeider enhver form for diskriminerende atferd ovenfor kolleger.

Jeg sa ikke ifra

Selv sa jeg ikke ifra. Som sykepleierstudent arbeidet jeg sammen med en assistent som var mørk i huden. Flere av de gamle damene på sykehjemmet nektet å bli stelt av han. En av pasientene som bodde på sykehjemmet var verre i tonen enn de andre, og assistenten ble ofte satt til å stelle nettopp henne. Jeg tror det var vondt både for pasient og assistent, men jeg vet ikke om noen av oss snakket med ham om det.

Det kan være vanskelig for en sykepleier som opplever rasisme eller hets selv å melde ifra om det. Helsepersonell som opplever å bli utsatt for rasisme og hatefulle ytringer rapporterer sjelden selv. Lindheim (2022) skriver i Tidsskriftet for omsorgsforskning at de som blir utsatt beskriver at de oppfatter at slike ytringer er forventet å bli håndtert innenfor en profesjonell yrkesrolle. Dessuten vil de ikke fremstå som vanskelige arbeidstakere, noe som er særlig sårbart i deltidsstillinger som er avhengig av å få tilbud om ekstravakter.

Både å forebygge og hindre trakassering er et ledelsesansvar. Det sier likestillings- og diskrimineringsloven. Det sier også lederne i Lindheims forskning. Ledere og ansatte hadde en felles forståelse av at trakasserende og rasistiske uttalelser er uakseptabelt. Imidlertid ble både beboere og pårørendes preferanser for pleiere med majoritetsbakgrunn møtt med pragmatisme og ble ikke adressert som diskriminering.

Ingen skal stå alene

Sykepleiere unnskylder gjerne pasienter med at de er syke, har kognitive svekkelser eller «er fra en annen tid». Selv om slike hendelser både kan forklares og unnskyldes, så gjør det likevel noe med dem som blir utsatt for det. Spesielt dersom dette er noe som stadig gjentar seg.

«Jeg ble bare trist. Jeg prøvde så godt jeg kunne for å være profesjonell og ikke vise noen ting, og bare … ikke sant, vise respekt, ok, greit, men … Men jeg gråt. Jeg husker jeg gikk inn på, på et bad, wc og gråt i fem minutter før jeg vaska meg i ansiktet og kom ut igjen.»
Omar om da han opplevde rasistiske kommentarer og diskriminering fra en beboer og hans pårørende, men han forsøkte å skjule det (Lindberg, 2022).

Dette skal ingen sykepleiere stå alene med. Dette er kollegiet sitt problem sammen.

Vaksine mot krenkende adferd

I Sykepleiens undersøkelse fra 2020 sa hele 40 prosent at en kollega stå bak diskriminering, og 24 prosent svarte at det var en leder som sto bak. Du ser det ikke før du tror det.

Noen ganger må vi også se inn i oss selv for å tro det. De som står Atle Antonsen nær, har uttalt at de ikke tror han er en rasist, selv om han har sagt noe veldig rasistisk. De forteller at han egentlig er en fin fyr. Kanskje det er grunnen til at flere av de som kjenner ham ikke grep inn i situasjonen, og sto opp mot ham for Sumaya? Å erkjenne og jobbe med egne holdninger er en slags vaksinering mot krenkende adferd mot andre – og en måte å øke sjansen for at vi gjør det som er riktig for medmenneskene dine når det er nødvendig.

Sykepleiere sterkere sammen, sier vi. La oss undersøke holdninger og ta oppgjør med skadelige fordommer – og ikke minst som kollegium stå opp mot en kjær kollega, leder, venn eller forbilde dersom hen sier eller gjør noe krenkende.