Medlemmene har makta!

Bergland, Slaaten og Larsen

Starstruck da jeg på mitt første landsmøte i 2007 fikk møte selveste forbundsleder Bente Slaatten (i midten). Her sammen med tidligere fylkesleder i Troms, Hanne Marit Bergland. Foto: Privat

Snart er det landsmøte i Norsk Sykepleierforbund igjen. Det øverste organet i vår organisasjon, der medlemmer fra hele landet kommer sammen for å bestemme retningen for de neste fire årene.

Heftige diskusjoner, lange dager, lite søvn, omfattende saksdokumenter, engasjement, kraft, flisespikkeri, litervis med kaffe, alvor, latter, maktkamp, vennskap, lange forklaringer og snappy replikker, pågangsmot, sinne og fryd. NSF landsmøte inneholder alt dette. Og mye mer.

Selv husker jeg godt mitt første landsmøte. Det var i 2007. Jeg var 28 år gammel og hadde vært hovedtillitsvalgt på Universitetssykehuset Nord-Norge et års tid. Jeg gledet meg skikkelig.

Jeg hadde lest sakene mange ganger, og forberedt meg god sammen med de andre i delegasjonen min fra Troms. Jeg grua meg likevel til talerstolen foran flere hundre mennesker. Kom jeg til å klare å argumentere godt nok?

Max 3. hver

Hver tredje helg er nok! Innføring av hinkehelger var det nyeste påfunnet fra arbeidsgiversiden. De mente det ville løse hele det såkalte «helgeproblemet». Jeg og mine kollegaer syntes det var mer enn nok å jobbe hver tredje helg. Som småbarnsmor kunne jeg ikke se for meg å bli værende i yrket dersom det skulle bli enda flere helger borte fra ungene. Det ble min store kampsak, og en sak jeg og flere hadde stort engasjement for, og jobbet mye med. Facebook-siden jeg hadde opprettet om saken ble kjapt veldig populær blant sykepleiere. Jeg lagde T-skjorter med «Max 3. hver» som alle i Troms-delegasjonen brukte.

Jeg var ikke alene om å være nervøs for talerstolen. Da var det godt å ha støtte fra fylkesleder Hanne Marit, som både veileder og heiagjeng, alt ettersom hva som trengs. Folk som henne er gull, disse som er så flinke til å gjøre andre gode. Heldigvis finnes det mange slike i NSF, som vil deg godt og gjør deg god. Da våger talerstolen også, selv om du er redd.

Det var verdt det! Landsmøtet 2007 ble enig med oss i NSF Troms. Vårt engasjement ble til NSF sin vedtatte politikk. Jeg lærte om mye annet det landsmøte, om deltidsproblematikk blant annet. I nord hadde alle jeg kjente 100 prosent stilling. Vi trenger slike nasjonale møter for å diskutere og vedta politikk for hele landet, og for hva vi gjør for områder som distrikt med andre problemer for å rekruttere og beholde. I tillegg ble det fest, og jeg danset sving med høye hæler. Og jeg fikk bilde, litt starstruck, sammen med daværende forbundsleder Bente Slaatten.

Tydelig, modig, stolt

Gjennom vår 111 år lange historie har landsmøtet (tidligere kalt generalforsamlingen) vært det viktigste møtet. Det har vært der ledere har blitt valgt – og takket av. Det har vært der de store avgjørelsene har blitt tatt. Og der sittende ledelse har fått klar instruks om å endre kurs når medlemmene på landsmøtet har en annen mening enn den som ledelsen i forbundet har hatt. Det har alltid vært en arena for åpen og kritisk debatt om grunnleggende politikk og store linjer. Medlemsdemokratiet vårt – med faget i front - er en av grunnene til at NSF i over hundre år har klart å holde seg relevante, og dermed at vi i dag organiserer omtrent alle sykepleiere i Norge. 130 000 av oss. Det er det grunn til å være stolt over.

Norsk Sykepleierforbund skiller seg fra andre fagforbund ved at vi ikke bare er opptatt av det interessepolitiske, som lønn, arbeidsbetingelser og turnus. Vi har i tillegg brukt mye tid og ressurser på utdanning, etikk, fagutvikling og ledelse. Pasienten har alltid stått sentralt for oss, så det er ikke rart at mange av de store debattene har vært faglig rettet og handlet om forsvarlighet og omsorg, om pasientsikkerhet og om fødsel- og barselomsorg. Dessuten har NSF og NSF landsmøte også fokusert på samfunnsspørsmål som likestilling, flyktninger, rasisme, bistand, smittevern, miljøvern og bærekraft. Opp gjennom tidene er det mange tydelige, modige og stolte sykepleiere som har stått på vårt landsmøte sin talestol.

Slik blir det i år også.

Medlemmene har allerede valgt hvem som skal representere hvert fylke. Men alle medlemmer er hjertelig velkomment til å følge hele landsmøtet direkte på videooverføring på nsf.no. Dette gjelder også «Helsepolitisk dag» som arrangeres på mandag fra 12.00 til 15.00, før landsmøtet offisielt åpnes mandag 6. november kl 16.00.

Sammen skal vi stake ut veien framover. Jeg leder med faget i front.