Lederkonferansen Agder 2023

Lederkonferanse Agder 2023

NSF Agder inviterer ledermedlemmer til temadag om ansvars - og oppgavedeling onsdag 15.november på Caledonien Hotell, Kristiansand.

Innledere lederkonferansen Agder 2023

Ansvars- og oppgavedeling i et sykepleiefaglig perspektiv

Edith Roth Evjon , Forfatter og Professor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale Høgskole

Ansvars- og oppgavedeling og juridisk perspektiv

Stina Gustafson, Seniorrådgiver/sykepleier/jurist NSF Rogaland

«Hvordan Mentorordning og Etisk refleksjonsveiledning bidrar til å rekruttere , motivere og støtte sykepleiere i lederposisjoner»

Jan-Erik Nilsen, Faggruppeleder for sykepleieledere, NSFLSL

Konferansen er gratis for NSF ledermedlemmer.

Sett av dagen!

Påmelding og invitasjon kommer snart.