Visste du at det finnes en egen faggruppe for veiledere?

Logo faggruppa for veiledere

Logo faggruppen for veiledere

Faggruppe for veiledere i sykepleierforbundet er en interessegruppe som blant annet jobber for å bidra til økt bevissthet i yrkesutøvelse gjennom bevisstgjøring av egne, tanker, følelser og handlingsmønstre som videre kan føre til nytt refleksjons grunnlag. Til sist, men ikke minst være forebyggende i forhold til utbrenthet og et verktøy for å beholde sykepleiere. 
Da vi ikke har en lokal veiledergruppe i Agder ville det vært ønskelig å opprette en gruppe. 

Virker dette interessant? Se her: https://www.nsf.no/fg/veiledere