Privat sektor forøvrig

Utleiebyråer

NSF har for tiden ingen tariffavtaler med utleiebyråer.

Ansettelsesavtale

Det er viktig at sykepleiere som ikke er omfattet av tariffavtale, har en ansettelsesavtale som sikrer rettigheter til blant annet lønn, arbeidstid, lønn under sykdom og svangerskap, fødsel og adopsjon, pensjon, forsikringsordninger. NSF har utarbeidet en mal for arbeidskontrakt til bruk for sykepleiere i privat sektor. Denne får du som medlem ved henvendelse til fylkeskontor.