Medlemskontingent

Medlemskontingenten er 1,45 % av brutto lønn. Forbundsstyret har også vedtatt minimums- og maksimumsgrenser. Brutto lønn inkluderer lønn, pensjonistlønn, sykepenger, foreldrepenger, og feriepenger som utbetales av en norsk arbeidsgiver eller NAV. Medlemmer som er ute av lønnet arbeid, betaler minimumskontingent.

Livsforsikringspakken på kr 149 kommer i tillegg. Alle nye medlemmer blir automatisk innmeldt i ordningen, men det er mulig å reservere seg fra deltakelse.

Priser for medlemskap

 • Du regnes som nyutdannet i to år etter endt bachelorutdanning i sykepleie.

  • Kontingentsats: 1,45 prosent av bruttolønn
  • Miminum: 89 kroner pr. måned
  • Maksimum: 292 kroner pr. måned
 • Ordinær kontingentsats betales hvis du har lønnet arbeid/feriepenger hos en norsk arbeidsgiver, eller mottar fødselspenger/sykepenger fra NAV.

  • Kontingentsats: 1,45 prosent av bruttolønn
  • Miminum: 89 kroner pr. måned
  • Maksimum: 583 kroner pr. måned
 • Ekstraordinær kontingentsats tilbys sykepleiere som er utdannet utenfor Norge og har søkt norsk autorisasjon. Når det er innvilget, endres satsen til ordinær eller nyutdannet. Man kan stå som ekstraordinært medlem i maksimalt to år.

  • Kontingentsats: 1,45 prosent av bruttolønn
  • Miminum: 89 kroner pr. måned
  • Maksimum: 292 kroner pr. måned
 • Studentkontingent gjelder studenter i bachelorutdanning. Du får faktura for et halvt år av gangen.

  • 64 kroner pr. måned

 • Kontingenten for deg som tar videreutdanning avhenger av om du mottar lønn under studiet og/eller arbeider ved siden av. Dersom du ikke jobber ved siden av studiet eller mottar lønn fra arbeidsgiver, skal du betale minimumskontingent. Ved spørsmål, kontakt medlemstjenester på telefon 99402409, valg 1.

 • Studenter under jordmorutdanning har kontingentfritak i studieperioden, maksimalt to år. Du vil få faktura på NSFs livsforsikringspakke dersom du deltar i denne ordningen.

 • Dersom du er helt uten lønnet arbeid, tilhører du kategorien "Ute av lønnet arbeid/arbeidsavklaringspenger/ufør/pensjonist". Dersom du arbeider delvis, skal du betale kontingent ut fra bruttolønn (se Ordinær sats - medlemmer i arbeid).

  • 66 kroner pr. måned
 • Gjelder medlemmer som arbeider i offshorevirksomhet.

  • 205 kroner pr. måned

 • Her er oversikt over kontingenten i våre faggrupper. Disse kontingentene faktureres årlig og sendes via Digipost/e-post. Du har mulighet til å bestille avtalegiro i nettbanken. Det er gratis innmelding i faggruppene etter 1. oktober.

Trekk fra lønn eller direkte betaling

  • Medlemmer i arbeid anbefales å betale via trekk i lønn, slik at beløpet automatisk justeres etter bruttolønn hver måned. Dette sikrer også at du kommer med i lønnsoppgjør og forhandlinger i forbundets regi på lokalt plan.
  • Kontingenttrekket skal komme frem av lønnsslippen hver måned. Du er selv ansvarlig for å kontrollere dette. Lønnsslippen er kvittering for betalt kontingent.
  • For å starte trekket må det leveres et trekkbevis til lønningskontoret. Kontakt medlemstjenesten via kontaktskjema, eller på tlf. 994 02 409 for å få tilsendt dette.
  • Vi trenger beskjed dersom du bytter arbeidsgiver, slik at vi kan sende deg nytt trekkbevis. Endring kan meldes på Min side, via kontaktskjema, eller på tlf. 994 02 409.
 • Direktebetalende medlemmer kan velge mellom månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig betaling.

  Kontingentkrav sendes via E-faktura 2.0, hvis du har takket ja til dette i nettbanken. Hvis ikke sendes den via Digipost, eller e-postadressen som er registrert på medlemskapet. Dersom du ønsker avtalegiro, bestiller du det i egen nettbank.

  Medlemmer som betaler direkte, vil bli fakturert for maksimumskontingent. Jobber du redusert og har krav på lavere kontingent, må inntekten dokumenteres. Kopi av lønnsoppgave fra arbeidsgiver(e)/NAV sendes oss via kontaktskjema, eller per post. 

  • Medlemmer som betaler kontingenten via trekkordning på arbeidsstedet, får fradragsberettiget beløp påført lønnsoppgaven fra arbeidsgiver.
  • Kontingent innbetalt direkte til NSF blir innberettet til Skatteetaten i januar måned påfølgende år.
  • For direkte betalende medlemmer er det også mulig å kontrollere innberettet beløp på Min side, klikk på lenken «Se ditt medlemskap eller gjør endringer» og velge Detaljer i boksen Medlemskap.

Informasjon til arbeidsgivere om trekk

 • Medlemmer som ønsker å trekke kontingenten via lønn, får tilsendt et informasjonsskriv fra oss, som skal leveres til arbeidsgiver/lønningskontor. Månedlig trekk er 1,45 % av brutto lønn - min. kr 89 og maks kr 583 per måned. Nyutdannede medlemmer trekkes maks kr 292 per måned i to år etter endt grunnutdanning.

  Brutto lønn er det totale beløp som tidligere fremgikk under 111-A på lønns- og trekkoppgaven. Det skal trekkes kontingent av all lønn, sykepenger, foreldrepenger og feriepenger.

  I tillegg til ordinær kontingent skal det trekkes forsikringspremie på kr 149 per måned for de medlemmer som har valgt å delta i vår livsforsikringspakke. Dette fremgår av informasjonsskrivet. 

 • Norsk Sykepleierforbund forutsetter at de forskjellige lønnssystemene kan ivareta en ordning der det blir lagt inn en prosentsats for kontingenten og et fast beløp for trekk av forsikringspremien.

  Kontingentinnbetalinger og lister over medlemmer som deltar i trekkordningen skal sendes til oss hver måned.

  • Innbetaling av kontingent og forsikring i et beløp. Ved bruk av KID: Bankkontonummer:  8200.01.36847
  • Lister vedrørende kontingent og forsikring. Sendes fortrinnsvis via GoAnywhere. Postadresse: Norsk Sykepleierforbund, Kontingenttrekk, Postboks 456 Sentrum, 0104  OSLO
 • Vi samarbeider med GoAnywhere for sikker filoverføring. All kommunikasjon er automatisk kryptert i løsningen og når filene har blitt flyttet til vårt interne datasenter, er filene slettet fra skyen. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å bruke denne løsningen for å sende trekkfiler til oss, isteden for å sende per e-post eller post.

  Trekkfiler fra Norsk Sykepleierforbund til arbeidsgiverne går også via GoAnywhere. Bedriften kan selv bestemme om de kun ønsker tilsendt endringer, eller om de vil ha oversikt over alle medlemmer som skal trekkes hver måned.

  Kontakt oss for å få tilsendt førstegangsinvitasjon for å opprette bruker, på tlf. 994 02 409, valg 1.

 • Kontingenten innberettes på kode 311.  Forsikring som trekkes separat er ikke fradragsberettiget.

 • Restkontingent fra foregående år kan ikke ettertrekkes via lønn, da dette er et forhold mellom Norsk Sykepleierforbund og deg som medlem.

Nyttige veier videre