Ba om bedre sikring for sykepleiere som blir skadet på jobben

Aps fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen

Arbeiderpartiet lyttet til Norsk Sykepleierforbunds løsninger for bedre sikring av sykepleiere og annet helsepersonell på jobb. Fra venstre Torbjørn Vereide (Ap), Yvonne Frøen (NSF), Kari Tangen (NSF), Kai Øivind Brenden (NSF), Tuva Moflag (Ap), Knut Frydenlund (Ap), Trine Lise Sundnes (Ap) og Lill Sverresdatter Larsen (NSF). Foto: Tore Bollingmo, NSF

– Kvinner får sjeldnere en diagnose som gir rett til yrkesskadeerstatning til tross for samme symptomer, yrke og eksponering. Og jobber du i helse- og sosialsektoren, har du lavest mulighet for godkjenning. Yrkessykdomslisten og retten til yrkesskadeerstatning er tilpasset tungindustrien på 1960-tallet og er overmoden for en revidering, var budskapet fra delegasjonen fra Norsk Sykepleierforbund.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, andre nestleder Kai Øivind Brenden og forhandlingssjef Kari Tangen hadde med seg advokat Yvonne Frøen fra NSF, en av de i Norge som kan dette saksfeltet best, til møte med politikerne.

Må beholde og mobilisere sykepleiere

Den utstrakte vikarbruken i helsesektoren, til dels med mye utenlandsk arbeidskraft, ble også viet oppmerksomhet. Sett i lys av at det er sykepleiermangel i hele Europa og verden for øvrig så var begge sider av bordet enige i at det må være et mål at Norge i større grad tar eget ansvar for å utdanne nok og ta vare på det helsepersonellet som er utdannet slik at de kan jobbe heltid og fram til pensjonsalder. Da er det behov for hele stillinger og for vilkår som beholder og mobiliserer helsepersonell tilbake til yrket.

Arbeiderpartiets delegasjon besto av representantene Tuva Moflag, Trine Lise Sundnes og Torbjørn Vereide med rådgiverne Trine Bilet og Knut Frydenlund.

– Det er viktig for oss å vite hva dere mener skal til for å løse utfordringene i sektoren. Vi mangler folk til oppgavene og det må vi som politikere ta et ansvar for å finne løsninger på, sa Tuva Moflag.

Nyttige veier videre