Riktig retning på nytt helsebudsjett, men trenger forsterkning

Nestleder Silje Naustvik, nåværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Bildet ble tatt i forbindelse med et møte i valgkampen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte forbundsledelsen i valgkampen i år. Foto: Tore Bollingmo

 –Vi etterlyser særlig mer midler til å bedre bemanningen i helse- og omsorgssektoren umiddelbart. Fastlegekrisen blir møtt med egne midler, det er bra. Det samme burde gjelde for sykepleiermangelen. Vi mangler sykepleiere med livsnødvendig kompetanse, og de ansatte er slitne og slutter. Det haster med å sette en stopper for denne negative spiralen. Nå har politikerne muligheten, sier Sverresdatter Larsen.

For puslete på utdanning

Regjeringen har foreslått 25 millioner til minst 30 nye utdanningsstillinger.

Det er bra at det kommer noe midler. Vi har forståelse for at regjeringen har hatt begrenset med tid nå, og forventer en klar forsterkning i det neste budsjettet. Dette er nemlig ikke i nærheten av å kunne dekke de 200 utdanningsstillingene til jordmødre og spesialsykepleiere som Ingvild Kjerkol lovet under valgkampen. Og det må følges opp med å øke kapasiteten i utdanningene. Bare ved Oslo universitetssykehus meldes det om 361 spesialsykepleiere som er over 60 år. De må erstattes i nær fremtid, sier Sverresdatter Larsen.  

Kommunene mangler virkemidler til å sikre helsepersonell

Kommunene har store utfordringer med å utvikle tilbudet i tråd med veksten i eldre med flere sykdommer. Derfor har regjeringen utviklet den avanserte kliniske allmennsykepleierutdanningen.

–Det er ikke satt av midler til å rekruttere avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS). Vi ba om 50 millioner for å sikre kommunene livsnødvendig kompetanse. Det er ikke satt en av krone til formålet. Til sammenligning får fastlegene 100 nye millioner på toppen av en handlingsplan på 1,6 milliarder kroner, sier Sverresdatter Larsen.

Regjeringen foreslår å øke kommunenes frie inntekter med 2,5 milliarder kroner sammenlignet med den forrige regjeringens budsjett.

–Dette er bra. Mye av dette er bundet opp til formål som barnehage, lærernorm og grendeskoler. Vi mener det burde vært kraftigere virkemidler for å sikre nødvendig dekning av kritisk helsepersonell, sier Sverresdatter Larsen.

Dette foreslår den nye regjeringen på helse- og kommunefeltet:

Bemanning

 • 50 millioner til en rekrutterings- og bemanningspakke for fagfolk i helsetjenestene
  • 25 millioner skal gå til å etablere minst 30 nye utdanningsstillinger i anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv-, kreftsykepleie og for jordmorutdanningen
  • 25 millioner til å gjenåpne og opprettholde et godt fødetilbud i Nordmøre og Romsdal ved sykehuset i Kristiansund


Psykisk helsehjelp

 • 50 millioner til ekstra psykisk helsehjelp
  • 40 millioner ekstra til tverrfaglige og oppsøkende team som bidrar med utredning, behandling og oppfølging (ACT- og FACT-team)
  • 10 millioner til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene

Sykehusene

 • 700 millioner mer til sykehusene. 350 av disse skal styrke rammene, der psykisk helse og rus skal prioriteres. De resterende 350 skal gå til økt aktivitet. Dette forutsetter at helseforetakene overoppfyller aktivitetsmålene.

Kommuneøkonomi

 • Øker kommunenes frie inntekter med 2,5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringen Solberg
  • 2 milliarder til kommunene  
  • 0,5 milliarder til fylkeskommunene