Enighet i lønnsoppgjøret 2023 i Oslo kommune

Bård Ruud og Therese Thyness Fagerhaug

NSFs Bård Eirik Ruud og Utdanningsforbundets Therese Thyness Fagerhaug ledet forhandlingene for Unio med Oslo kommune og er godt fornøyd med årets resultat. FOTO: Arun Ghosh, Utdanningsforbundet.

Søndag 30. april ble det enighet mellom Oslo kommune og Norsk Sykepleierforbund (NSF). NSF inngår i forhandlingene sammen med Unio.
NSF og Unios organisasjoner hadde høye ambisjoner på vegne av medlemmene for årets oppgjør. Vårt viktigste krav var å få en høyere økonomisk ramme enn frontfaget, slik at våre medlemmer skal være sikret økt kjøpekraft. Det har vi oppnådd med dette resultatet, som har en totalramme på om lag 5,4 prosent. Teknisk beregningsutvalg, som beregner og estimerer fremtidig prisstigning, har kommet frem til at prisstigningen i 2023 vil være på 4,9 prosent.

NSFs viktigste krav

Det har vært lange og krevende forhandlinger, men vi fikk gjennomslag for en høyere ramme enn frontfaget sier fylkesleder i NSF Oslo Bård Eirik Ruud, som også er nestleder i forhandlingsutvalget i Unio Oslo kommune.
Med dette resultatet er alle våre medlemmer sikret minimum 32 600 kroner, men flere får mer. Ruud forklarer at ansatte til og med lønnstrinn 35 får 32 600 kroner, mens de som har lønnstrinn 36 eller høyere, får et tillegg tilsvarende 6 prosent. Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2023.

Utdanning må lønne seg

Det var viktig at for oss at oppgjøret i Oslo kommune endte med en høyre ramme enn frontfaget. Når vi nå har anbefalt dette resultatet er det fordi det er et skritt i riktig retning. Det er viktig at kommunen følger opp i neste oppgjørene, sier Ruud.

Oslo kommune sier den ønsker å være en attraktiv og motiverende arbeidsgiver og da kan ikke kommunens lønnspolitikk være slik at den legger til rette for en kompetanseflukt. Kommunen er helt avhengig av sykepleiere for å kunne tilby lovpålagte tjenester. Kommunen må i fremtidige oppgjør prioritere ansatte med høyskole- og universitetsutdanning på en bedre måte enn det den har gjort de siste årene. Det kan ikke være slik at det ikke lønner seg å ta utdanning, avslutter Ruud.