Kritisk - nedgang i søkere til sykepleierutdanning

Søkere til sykepleierutdanning

Skjermdump fra pressekonferansen til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

- Dagens tall fra Samordna opptak bør være en vekker for alle som er opptatt av fremtidens helsesektor, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Ifølge NAV mangler vi i dag rundt 7000 sykepleiere og Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner at vi mangler rundt 28 000 i 2035.

Bør få bedre arbeidsvilkår og lønn

- Hvis nedgangen i antall søkere er begynnelsen på en trend, bør alle som er opptatt pasientsikkerhet og kvaliteten på helsetjenesten kjenne sin besøkelsestid. Nå må regjering, storting, kommunepolitikere og arbeidsgivere på banen. Sykepleieren må få bedre arbeidsvilkår og lønn, ikke for sin egen del, men for å sikre befolkingen gode helsetjenester. Vi kan ikke komme i en situasjon der høye priser på bolig, strøm og mat gjør søkere bekymret for egen økonomiske sikkerhet i fremtiden, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Det er 5152 studieplasser for sykepleie og med 10 299 førstevalgsøkere gir dette cirka 2 søkere per studieplass. Men det er store forskjeller mellom studiestedene, og flere har over 5 førstevalgsøkere per studieplass, mens i den andre enden av skalaen finner vi utdanningene i Hammerfest og Harstad som har henholdsvis 0,9 og 0,8 førstevalgsøkere per studieplass. Dagens søkertall forteller ingenting om hvor mange av søkerne som er kvalifisert for de studiene de har søkt på.

- Vi kan også ende i en situasjon der studieplassene ikke blir fylt opp. Det er ikke god forvaltning av en utdanning som samfunnet har stort behov for, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Nyttige veier videre