Rettferdig omstilling krever samarbeid

Kirsten Brubakk

Kirsten Brubakk, nestleder NSF

Tillitsvalgte og et godt samarbeid mellom partene må til om vi skal lykkes med slik omstilling. Dette ble nylig slått fast av forskere, Kommunesektorens organisasjon (KS) og politikere under et digitalt arrangement i regi av Unio, som er en fellesorganisasjon for fagforeninger.

Norsk Sykepleierforbunds nestleder Kirsten Brubakk snakket om helsetjenestens utfordringer og muligheter i bærerkraftarbeidet i den påfølgende panelsamtalen.

Her kan du lære mer

Hvis du vil lære mer om rettferdig omstilling kan du se opptak av arrangementet: Partssamarbeid – en del av løsningen for rettferdig omstilling (unio.no)

Mer om tillitsvalgtes rolle i det kommunale klima- og miljøarbeidet kan du lese i notatet lokalt partssamarbeid for bærekraft i kommunesektoren.

Her kan du lese om sykepleieres rolle innen folkehelse og bærekraft.