Våre meninger

Styrende dokumenter

Foruten vedtektene til NSF, står NSF Student fritt til å utforme egen politikk og saker som er viktige for dere som sykepleierstudenter.

 • NSFs vedtekter

  NSF Student er en del av organisasjonen NSF, noe som gjør at NSF Student ikke er en egen organisasjon. Vi følger NSF sine vedtekter. Det er kort fortalt fordi NSF ikke kun er de ansatte og politisk valgte, men alle medlemmene sammen. For at NSF da skal kunne si vi jobber for medlemmene, må det være medlemmene som bestemmer.

  Dette gjøres ved at vedtekter, politikk og områder NSF skal jobbe med revideres og bestemmes på NSFs landsmøte. Landsmøtet til NSF er det samme som årsmøte er for NSF Student, men til forskjell fra oss som har vårt årsmøte hvert år, har NSF sitt landsmøte hvert fjerde år.

 • NSF Students prinsipprogram

  Et prinsipprogram er fundamentet og grunnverdiene til NSF Student. Litt slik som betongsøyler er i et bygg. Dette er hovedgrunnlaget til NSF Student.

 • Studentpolitisk plattform

  På årsmøtet bestemmes politikken som er grunnlaget for studentpolitisk plattform.

 • Politisk dokumenter

  Politiske dokumenter er supplerende politikk til eksisterende politikk. Det kan eksempelvis være noe man ønsker å ha utdypende meninger om. Sammenliknet med en resolusjon, så baserer politiske dokument seg på politikk man allerede har.

 • Resolusjoner

 • NSF Students valgreglement

  Valgreglementet forklarer både hvordan valget foregår og hvem som kan stille til ulike verv i NSF Student.

 • NSF Students handlingsplan

  En handlingsplan er et skriftlig dokument som lister opp tiltak som skal gjennomføres. Det er hensiktsmessig for å dokumentere og vise hvordan en organisasjon arbeider for å nå sine mål.

Hva NSF Student skal jobbe med det kommende året

Du som sykepleierstudent vil alltid bli hørt i NSF Student. Vi jobber for at utdanningen din skal bli bedre, både undervisningen og praksis. Vi er alltid åpen for tilbakemeldinger, men de formelle meningene bestemmes på NSF Students årsmøte. Årsmøte arrangeres hvert år og du som sykepleierstudent kan delta!

På årsmøtet bestemmes "Vår politikk - Studentpolitisk plattform" som er meningene til dere som sykepleierstudenter.

Under ser dere hovedområdene NSF Student har politikk på:

 • Sykepleierstudenters krav og rettigheter
 • Utdanningens rammer
 • Utdanningens innhold
 • Praksis
 • Øvrig politikk

Jeg vil være med å påvirke!

Det kan du selvsagt også gjøre. NSF Students årsmøte arrangeres hvert år i juni og her deltar studentrepresentanter fra alle studiesteder i landet. Klikk på knappen under for mer informasjon om hvordan du kan delta.

Nyheter

Kampanjer

Rom for deg

Rom for deg er en kampanje som startet med bakgrunn i mangfoldsarbeidet til NSF Student i perioden 2022-2023. På årsmøtet i 2023 vedtok NSF Student et politisk dokument om mangfold og inkludering, hvor det blant annet står at "NSF bør ha som mål å sikre mangfold i alle ledd i organisasjonen som en naturlig del av organisasjonskulturen". Dette oppsummerer formålet til kampanjen, som skal sette fokus på inkludering, likeverd og likestilling i studentorganiseringen til NSF. I en organisasjon skaper mangfoldet rom for mange ulike variasjoner og muligheter for engasjement, aktiviteter og utvikling. Derfor ønsker vi å styrke mangfoldet for å oppnå nye og bedre perspektiver, mer innflytelse i samfunnet og en bredere organisasjonskultur med flere engasjerte enkeltmennesker. Kampanjen jobber mot dette formålet med et budskap om at det er rom for alle, rom for deg som er sykepleierstudent, i NSF - uansett hvem du er. Kampanjen retter et spesielt fokus på fellesskap og inkludering i NSF Student, uansett bakgrunn.

Rom for deg

Her kan du finne politikk vedtatt fra tidligere årsmøter

Under finner du både studentpolitisk plattform og innsatsområder som har blitt vedtatt på NSF Students årsmøter. Samt protokoll fra de ulike årsmøtene.